بیشتربخوانیم:آیا خارش گلو و سرفه از علائم آلرژی است یا کرونا؟