سنجش میل جنسی زن و مرد از روی چشم


کانال تنظیم خانوادهلاولا مارکت

سنجش میل جنسی زن و مرد از روی چشم


سنجش میل جنسی زن و مرد از روی چشم

تحقیقاتی که اخیرا در دانشگاه
اسکس بریتانیا انجام شده این مسئله را سنجیده که آیا چشم می تواند گرایش جنسی و
خواسته های جنسی ما را نشان دهد یا نه. گرایش جنسی یعنی این که خواست جنسی شما
چیست. خواسته ی جنسی یعنی که با چه عامل محرکی تحریک می شوید.

سنجش میزان برانگیختگی جنسی موضوع
پیچیده ای است. می توان گفت ساده ترین و راحت ترین راه این است که از خود افراد
بپرسیم.


اما تحقیقات نشان می دهد که این مسئله ای مشکل ساز است. برای افرادی که اولین
بارشان است به چنین سوالی پاسخ می دهند، اگر نظیر این نوع مسائل برایشان تابو، شرم
آور و یا آزاردهنده باشد ترجیح می دهند که جواب ندهند و یا ممکن است با بیان درست
آن مشکل داشته باشند.روش دیگر برای سنجش میزان برانگیختگی بررسی برانگیختگی واقعی
آلت است. اما از طرفی این مسئله، مسئله ای پیچیده است. ارزیابی این مسئله در زنان
خیلی با مردان فرق می کند.

سنجش و تشخیص میل جنسی از روی تغییرات چشم


سنجش میل جنسی زن و مرد از روی چشم


تحقیقاتی که اخیرا در دانشگاه اسکس بریتانیا انجام شده این مسئله را سنجیده که آیا
چشم می تواند گرایش جنسی و خواسته های جنسی ما را نشان دهد یا نه. گرایش جنسی یعنی
این که خواست جنسی شما چیست. خواسته ی جنسی یعنی که با چه عامل محرکی تحریک می
شوید.

در این تحقیق به مردان و زنانی با گرایش های جنسی مختلف عکس هایی از زنان و یا
مردان لختی نشان داده شد که در حال خودارضایی روی تخت بودند. در این فرآیند، بزرگ
شدن مردمک چشم همراه با استفاده از نرم افزار ردیابی حرکت چشم مورد ارزیابی قرار
گرفت. اطلاعاتی که قبلا درباره ی تحریک آلت جمع آوری شده بود در قالب هدف مورد نظر
این تحقیق، با یافته های حاصل از این آزمایش مقایسه شد.

نتایج نشان داد که در کل تحریک آلت، برانگیختگی جنسی و بزرگ شدن مردمک چشم با واکنش
نسبت به عکس ها ارتباط دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که چشم ها می توانند
گویای جاذبه ی جنسی باشند و بزرگ شدن مردمک ها بیان گر

تحریک جنسی
است.

منبع :
webmd.com


کانال تنظیم خانواده

admin

پست بعدی

کارگری جنسی دختران زیر 15 سال تا زنان متاهل

دو دسامبر 30 , 2019
سنجش میل جنسی زن و مرد از روی چشم تحقیقاتی که اخیرا در دانشگاه اسکس بریتانیا انجام شده این مسئله را سنجیده که آیا چشم می تواند گرایش جنسی و خواسته های جنسی ما را نشان دهد یا نه. گرایش جنسی یعنی این که خواست جنسی شما […]

سردبیر

جانی واتسون

ما عاشق وردپرس هستیم و برای گسترش وردپرس بین فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال ۱۳۹۰، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری همزبان های عزیزمان در سراسر دنیا، برنامه های آموزشی و محصولات ویژه آماده می‌‌نماییم.

دسترسی سریع

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس